Wat Is Maandelijkse Contante Betaling?

Inhoudsopgave:

Wat Is Maandelijkse Contante Betaling?
Wat Is Maandelijkse Contante Betaling?

Video: Wat Is Maandelijkse Contante Betaling?

Video: Wat Is Maandelijkse Contante Betaling?
Video: Kortingen - Contante betaling en Kredietbeperkingstoeslag 2023, September
Anonim

In Rusland zijn er categorieën burgers die een maandelijkse contante betaling aanvragen. U kunt deze uitgeven door contact op te nemen met het filiaal van het Pensioenfonds in uw woonplaats.

Wat is maandelijkse contante betaling?
Wat is maandelijkse contante betaling?

Kenmerken van de berekening van EDV

Maandelijkse contante betaling - een speciale subsidie voor veteranen, gehandicapten die getroffen zijn door straling en enkele andere categorieën burgers. Tot de laatstgenoemden behoren voormalige minderjarige gevangenen van fascistische concentratiekampen, houders van de titel van Held van de Russische Federatie of de USSR, evenals de Orde van Glorie van drie graden. Daarnaast hebben familieleden van overleden houders van de genoemde ereprijzen recht op het EDV; kinderen die gehandicapt worden voordat ze meerderjarig worden, evenals personen onder de 23 jaar die voltijds studeren aan onderwijsinstellingen.

De lijst met categorieën burgers die een maandelijkse contante betaling aanvragen, is opgesteld door de regering van de Russische Federatie en geplaatst op de officiële website van het pensioenfonds https://www.pfff.ru. Het bedrag aan uitkeringen wordt mede gevormd door de overheid en bedraagt momenteel:

  • 5054, 11 roebel voor gehandicapte veteranen;
  • 2780, 74 roebel voor inwoners van het belegerde Leningrad en veteranen van de Grote Patriottische Oorlog;
  • 2527, 06 roebel voor slachtoffers van blootstelling aan straling en gehandicapte kinderen;
  • 59591, 94 roebel voor personen die de titel van held van het land dragen, en dragers van ereprijzen.

Volgens de wet heeft elke burger het recht om meerdere subsidies tegelijk te ontvangen, als hij tot de relevante categorieën behoort.

Hoe een EDV uit te geven

Een maandelijkse contante betaling wordt pas toegekend na contact met de territoriale instantie van de PFR op de woonplaats (of de verblijfplaats of de werkelijke verblijfplaats, als de burger geen bevestigde registratie van de woonplaats heeft). Gepensioneerden die aanvullend een maanduitkering willen aanvragen, dienen contact op te nemen met het Pensioenfondskantoor op de locatie van de betalingscasus.

Als het nodig is om een maandelijkse contante betaling toe te kennen aan een arbeidsongeschikte of minderjarige, hebben zijn ouders of voogd het recht om een aanvraag in te dienen. Minderjarigen die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, kunnen zelf een EHBO aanvragen.

Momenteel hebben burgers toegang tot de mogelijkheid om subsidies aan te vragen, zowel tijdens een persoonlijk bezoek aan het territoriale orgaan van de PFR als in elektronische vorm via de website https://www.gosuslugi.ru. Naast een schriftelijke verklaring waarin wordt geëist dat een bepaalde persoon het aan hem verschuldigde maandbedrag vaststelt, moeten de volgende documenten worden overlegd:

  • paspoort van een burger van de Russische Federatie of ander identiteitsbewijs;
  • een geldige verblijfsvergunning als de persoon officieel is geregistreerd buiten de Russische Federatie en geen Russisch staatsburgerschap heeft;
  • documenten die dienen als bevestiging van het recht op het ontvangen van een EDV (attest van medisch en sociaal onderzoek, attest van een veteraan van de Grote Patriottische Oorlog, enz.).

Indien nodig is het noodzakelijk om documenten bij te voegen waaruit de bevoegdheid en identiteit blijkt van de wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager van EDV (met betrekking tot minderjarigen en wilsonbekwame personen). Een gedetailleerde lijst van documentatie die vereist is voor verschillende categorieën burgers is te vinden op de officiële website van het Russische pensioenfonds. Jaarlijks worden hierin wijzigingen aangebracht, dus het is belangrijk om kennis te nemen van de actuele regelgeving voordat u contact opneemt met de FIU.

Verificatie van documenten door PFR-medewerkers kan tot een maand duren, en indien goedgekeurd, wordt er onmiddellijk een maandelijkse contante betaling toegekend vanaf de aanvraagdatum. In dit geval moeten de voorwaarden voor het ontstaan en de geldigheid van het recht op de bijbehorende subsidie in acht worden genomen. In het geval van omstandigheden die van invloed zijn op de wijziging van de hoogte van het maandinkomen of die de beëindiging van betalingen met zich meebrengen, zijn burgers verplicht dit onmiddellijk te melden aan de lokale overheid van het Pensioenfonds van Rusland om problemen met wetgeving te voorkomen.

Aanbevolen: